Реєстр вибіркових дисциплін

Event технології в сфері гостинності

HR-менеджмент

Revenue менеджмент в закладах гостинностi

Web-дизайн

Адміністративне судочинство

Актуальні питання запобігання корупції

Актуальні проблеми теорії і критики перекладу

Аудит проєктів

Аудиторський консалтинг

Аутсорсинг в маркетингу

Банківські операції

Безпечність товарів

Бізнес-development

Бізнес-маркетинг

Брендинг

Бухгалтерський облік в торгівлі

Велнес туризм

Виконавче провадження

Винний та гастрономічний туризм

Власна справа

Внутрішній аудит

Внутрішньогосподарський контроль

Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня

Гендерна лінгвістика

Демократія: від теорії до практики

Державна фіскальна політика

Дизайн

Дискретна математика

Ділове спілкування

Дью Дилідженс

Екологічна політика

Екологія

Економіка та організація інформаційного бізнесу

Економічна статистика

Експертиза в міжнародній торгівлі

Експертні системи

Електронний документообіг

Енологія та еногастрономія

Захист персональних даних у сфері маркетингу

Захист прав споживачів

Звітність бюджетних установ

Зелена економіка

Зовнішня політика України

Івентивний менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Індустріальний маркетинг

Інжиніринг бізнес процесів підприємства

Інновiнг в туризмi

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами

Інтернет-технології в бізнесі

Інформаційне право

Інформаційні війни

Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

Інформаційні технології для мобільних пристроїв

Інформаційні технології фінансово-економічної безпеки

Кейтеринг

Кінопереклад

Комунікативна лінгвістика

Комунікативний менеджмент

Кондитерське та пекарське мистецтво

Консалтинг

Конституційна юрисдикція

Контрастивна лінгвістика

Контролінг

Контроль фінансово-господарської діяльності

Копірайтинг: case study

Корпоративне право

Корпоративні фінанси

Креативні індустрії

Криміналістика

Кроскультурний менеджмент

Курортна справа

Латинська мова

Лінгвістична прагматика

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови

Лінгвокультурологія

Маркетинг інновацій

Маркетинг послуг

Маркетинг сталого розвитку

Маркетингова політика розповсюдження

Маркетингове планування

Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів

Медіалінгвістика

Мистецтво міжнародних переговорів

Митна справа

Митне право

Митні платежі

Міжнародна безпека

Міжнародне технічне регулювання

Міжнародні економічні конфлікти

Місцеві ініціативи

Муніципальне право

Новітній маркетинг

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік на підприємствах малого бізнесу

Оздоровче харчування

Оптимізація логістичних рішень

Ораторське мистецтво

Організація безпеки підприємницької діяльності

Організація бухгалтерського обліку

Організація державного фінансового контролю

Організація роботи сомельє

Основи грантрайтингу та управління проєктами

Основи кулінарії

Основи правничої діяльності і професійна етика

Особливості регулювання біржової діяльності

Оцінка відповідності

Оцінювання та облік майна в матеріальній формі

Паблік рілейшнз

Переклад іноземної комерційної документації

Поведінка споживачів послуг гостинності

Поведінкова економіка

Податковий менеджмент

Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов

Право інтелектуальної власності

Практичний курс письмового перекладу

Практичний курс послідовного перекладу

Природоресурсне право

Проблеми перекладу науково-технічної літератури

Проектування готелiв

Проектування ресторанiв

Проєктування торговельних об'єктiв

Психолінгвістичні аспекти перекладу

Психологія

Психологія торгівлі

Психологія управління та конфліктологія

Регіональна політика держави

Рекламний креатив

Рекреалогія

Рекрутинг, навчання та розвиток персоналу

Репутаційний менеджмент

Ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості

Ризикологія

Ринок фінансових послуг

Самоменеджмент

Світова культура

Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів

Сенсорний аналіз

Сервісологія

Ситуативна німецька мова

Сімейне право

Складання процесуальних документів

Смарт громада

Соціальні інновації

Соціальні стандарти держав Європейського Союзу

Соціолінгвістика

Соціологія

Стандартизація, метрологія та управління якістю

Стартап менеджмент

Стратегічний маркетинг у ресторанному господарстві

Стратегія підприємства

Судова економічна експертиза

Технологія Java

Технологія крафтових виробництв

Технологія напоїв

Товарознавство. Послуги

Товарознавство. Продукти спеціального призначення

Трансформаційне лідерство

Туризмологiя

Управління державним боргом

Управління іміджем державного службовця

Управління кар’єрою та планування розвитку управлінських навичок

Управління особистими фінансами

Управління соціальними закладами

Управління соціально-економічним розвитком

Управління якістю послуг в готелях і ресторанах

Управлінська звітність

Фандрайзинг соціальної сфери

Фінанси страхових організацій

Фінансова безпека держави

Фінансова діагностика

Фінансова математика

Фінансова та біржова діяльність

Фінансовий маркетинг

фінансові системи зарубіжних країн

Хімія

Центральний банк та монетарна політика

Цивільний захист

Циркулярна економіка

Цифровий маркетинг